Du học Úc ngành ngôn ngữ học (Linguistics)

Linguistics

Ngôn ngữ học (Linguistics) là gì? Ngôn ngữ học là một môn khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ. Nó giải thích việc kết hợp với các từ với nhau như thế nào và hoạt động của ngôn ngữ ra sao. Chẳng hạn như cách các âm thanh được tạo ra, sự sắp xếp của … Read more